+421 43 4444 888
seco@seco.sk
Jesenského 25
036 01 Martin

Informácia pre verejnosť o výsledku oprávneného merania emisnej požiadavky podľa zákona o ovzduší

Oprávnenia